Computer vision for Java developers

At JavaZone this year, I gave the talk “Computer Vision for mobile Java developers”. Here, I live code finding conference badges in a picture. The coding is iterative and interactive and I use it to illustrate Haar cascades, Canny edge detection, Otsu thresholding, contour detection, erosion and dilation and contour analysis.

In my experience, developing a good algorithm with OpenCV is about setting up yourself for feedback. I read an example image, add one and one processing step to it and display the results as I work. This both works well as a development technique and is a good framework to explain what’s going on.

If you’re looking for an entertaining and practical explanation of OpenCV image processing, this talk covers a lot of ground.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Hva burde egentlig et norsk IT-prosjekt koste?

Er det noen som sammenligner omfang og kostnad på IT prosjekter i Norge? Jeg tror man kunne få noen interessante innsikter dersom man gjorde dette riktig.

(Jeg må unnskylde at teksten i denne blogposten blir litt vag – jeg ønsker å si så lite som mulig om de aktuelle prosjektene for å unngå å eksponere andre)

Akkurat når jeg var involvert i et tilbudsarbeid for et prosjekt, var jeg samtidig involert i den endelige godkjenningen av et annet prosjekt. Jeg stusset over den store forskjellen i kostnadsramme for disse to prosjektene. Problemstillingen gikk lenge og gnagde og etter en lang tid ble jeg bevisst på at de to prosjektene hadde nesten helt likt forretningsmessig omfang. Hvorfor hadde de så forskjellige kostnadsforventninger?

Begge prosjektene var løsninger som hadde noen hundre saksbehandlere spredd i noen titalls lokalkontorer som behandlet noen titusentalls forretningstransaksjoner i året. I begge tilfellene var det cirka 20 forskjellige typer forretningstransaksjoner og disse hadde cirka 50% like behandligssteg, cirka 25% av behandlingsstegene var sammenlignbare og cirka 25% av behandlingsstegene var unike per type forretningstransaksjonene. Begge prosjektene skulle produsere og arkivere dokumenter og integrere med en håndfull andre systemer i og utenfor virksomheten.

Føringene rundt teknologi, arkitektur og prosjektledelse var nok forskjellige i de to prosjektene. Men omfanget av hva de skulle gjøre virket for meg veldig sammenlignbart.

Og forskjellen i kostnadsrammer? Jeg har ikke tilgang til offisielle budsjettall for de to prosjektene, men vi snakker om en faktor på 5x-10x. Dette er dramatisk.

Er det noen som har gjort en systematisk objektiv innsamling av IT-prosjektene i Norge? Ville ikke dette være et interessant forskningsprosjekt?

Posted in Non-technical, Norsk, Software Development | Leave a comment

Er IT-prosjektenes tid forbi?

Man kan lese fra moderne tanker på IT-utvikling at prosjekter er en avleggs arbeidsform. For de som har erfaring med utviklingsaktiviteter innen offentlig og privat sektor kan dette virke som en rar påstand. De aller fleste ser behovet for å unngå store prosjekter, men er prosjektet som arbeidsform virkelig avleggs?

Det spør naturligvis på hva man mener: I alle de årene jeg har jobbet med IT-utvikling er det en ting som er sikkert. Arbeidet endrer seg til det bedre når man går fra å bygge noe på laben og over til å lansere programvaren for brukere som benytter seg av den til daglig. Før dette tidspunktet er “kvalitet” en subjektiv og spekulativ egenskap, “fremdrift” er et begrep som må kvalifiseres med mange forbehold og formålet til hele initiativet er fortatt en hypotese der alle har sin egen tolkning.

I dag er den ingen gode grunner til å levere programvare gjennom et prosjekt som sitter flere kvartal eller år og bygger noe som så skal være klart til en stor lanseringsdag. I den betydningen er prosjekter en avleggs modell.

Men noen ting har ikke endret seg: Mange organisasjoner vil ha behov for et team som er større i en periode – et prosjektteam. Mange organisasjoner kunne ha verdi av leverandører som kan ta ansvar for at det arbeidet som gjøres er av god kvalitet og har en rimelig kostnad.

Men organisasjonen gjør smart i å koble dette prosjektteamet tett opp mot den mer permanente organisasjonen. Linjeorganisasjonen kjenner behovet og rammevilkårene bedre enn den midlertidige organisasjonen og vil ta over forvaltningen av produktet på sikt.

Og nye produkter vil ikke lanseres dager eller en gang uker etter at de har blitt påbegynt. Ved å levere så ofte som hver uke eller endog flere ganger om dagen kan organisasjoner heve kvaliteten og redusere arbeidet og bekymringen i forbindelsen med nye leveranser. Men det er ikke gjort på en dag. Dersom man skal etablere et nytt prosjekt kan man med fordel drifte dette (for eksempel i en skybasert løsning) allerede etter få dagers utviklingsjobb. Men det vil ta noen måneder før man har nok funksjonalitet til at man ønsker å invitere noen utenfor prosjektet til å bruke løsningen.

Er IT-prosjektenes tid forbi? Jeg håper vi ikke lenger vil se initiativene som bruker titalls eller hundretalls millioner kroner før man lanserer noe for brukere. Men organisasjoner vil fortsatt måtte benytte seg av økt bemanning i satsningsperioder. Og nye produkter bygges ikke på en dag før de kan lanseres.

Posted in Agile Release Patterns, Non-technical, Norsk, Software Development | Leave a comment

Are you getting worked up over code duplication?

As programmers, we have long learned that Duplication is the Ultimate Sin of programming. Even considering to duplicate something is almost unthinkable.

But removing duplication introduces dependencies. If you and I use the reuse the same piece of code instead of duplicating it, changes I make may affect you. This effect can anything from beneficial (I fixed a bug you also needed fixing) to benign (I added a new feature that you’re not using) to detrimental (I want it to work in a way that’s no good for you).

When we have dependencies, we have to think: “Perhaps I shouldn’t add that feature – what if breaks something for someone else?” “Damn the torpedoes, I’m hacking it in!” or “Perhaps I’ll just make a fork for my changes and we’ll merge later”.

Sometimes benign, sometimes harmfull.

I recently discussed with a friend the case of being innovative in the face of legacy code. Remember: Legacy code is code that you don’t want to touch, because it’s dangerous to change and it gives value to the business now.

We want to gradually build a new platform. So it seems like we have two choices: We could make the new code call functionality on the old platform (ick! because, you know, “stop digging“) or we could build a new service and change the old system to use it (OMG! because, you know, “dangerous to change”).

If we allow the new system to duplicate as much functionality as needed from the old system, this false dicotomy goes away.

Duplication isn’t a cardinal sin. It’s a negative property, but in many cases, it could be your best option.

Posted in English, Software Development | Leave a comment

The key is empowering the people who do the work

I was humbled and encouraged to learn that I was nominated for Nordic Startup Awards category of Developer Hero for my contributions to the developer community. You can vote for me or one of the other great candidates here.

For the last ten years, I have felt that the main pain points of the software development world could be fixed by empowering and inspiring those who do the work. From my perspective, I have focused on the developers.

If you are a developer working on a project, both you and the people around you will benefit greatly if you learn new things and share what you know about the problem your project is trying to solve, about the technologies you use and about the way you’re working.

Ideas like pair programming to spread the knowledge, simple design to make it possible to understand the whole solution and collaborative product backlog planning to understand the problem can help you do this.

This was the inspiration behind me starting up Oslo Extreme Programming meetup in 2004. We have hosted about 100 meetups over the years.

But even beyond your project, if you can share and learn from others in you community, we will grow even further. I have long been a fan of the lightning talk format. Most of the smart experience is in the heads of those who don’t often give talks, who don’t have a lot of time to prepare a long talk and who perhaps only feel they have one or two things to share.

If you are a human being, you know something that can inspire someone else. All you need is to have the courage to try, the patience to structure your ideas and the discipline to practice your talk.

I am proud to have witnessed some of the first talks given by some of the speakers who inspire me today, such as Christin Gorman, Karianne Berg, Henning Spjelkavik and Filip Van Laernen.

This was the inspiration behind me and others starting the Smidig (Agile in Norwegian) conference in 2007. Since 2011, I have handed over the organizing baton to others and I am happy to see that the conference is still thriving and that our original vision is still a helpful idea behind the conference. Over the years, over 500 talks have been given at the Smidig conference, many by first time speakers.

As I saw the Smidig conference in competent hands, I looked around for other areas to contribute. Fellow Developer Hero nominee Simen Sommerfelt convinced me to join the board on the Norwegian Computing Association. The organization has a 60 year history and the people who are involved with the organization possess a well of knowledge. However, the competition from meetup and other communities threaten to siphon away the vitality of the organization.

If you care about a professional field, you can step up and help others in that field find their voice. If you know the people who are worth listening to inside a field, pulling together an event where they can share their knowledge is surprisingly simple. You can use meetup.com to organize a group or you can get help from an organization like the Norwegian Computing Association.

I have been helping events happen in Norwegian Computing Association and I hope to be doing this even more in the future. Together with a great team of organizers, I helped organize the Software conference the last few years. This year, we received recognition as the Event of the year in the Norwegian Computing Association, an achievement I’m very proud of.

As I have moved from event organizer to inspiring other event organizers, my own Oslo XP meetup has fallen off the list of things I’m able to attend to. If you are looking for a place where you can contribute to the community, I would love for someone to step up as organizer for a while.

I have been privileged to be able to watch what happens when developers care about their project, share their knowledge and take responsibility for their professional community. When I see the experience and the result of people caring, I also realize that this goes beyond just the sphere of software professional.

The Norwegian government is spending billions of kroner each year on software projects. Recently, there has been a lot of attention on many of these projects that have very little to show for their investment. I believe that this waste comes from projects being run without respecting the knowledge that the developer community possesses and the professional talent that is available.

Recently, Geir Amsjø has been able to gather together a loose group of like minded people who have been contributing in the public debate on public sector IT spending. We hope that this work can affect the very way money is being allocated to these huge and important projects.

By caring about your profession in your project, your community and the world at large, you can make a difference. Enormous resources are being consumed to build IT systems around the world. Only when the people building the system care about their craft and are being listened to can this investment truly pay off.

Posted in English, Extreme Programming, Non-technical, Software Development | Leave a comment

Planning software development with a time machine

I have an amazing time machine that lets me think better about projects. This is part 3 in a series of blog posts exploring the use of a time machine.

In order to get a handle on how to build a feature for your next iteration, take a trip with your time machine to the future to watch how the feature will be demonstrated.

It’s often hard for developers to focus on exactly what tasks needs to be performed in order to build a new feature. Instead, we often end up breaking a feature down into nerdy and unfocused tasks such as “create a new table in the database”. Yawn!

Instead, form small groups of 2-3 team members, each working on one new feature at the time. The teams will write down how they would demonstrate that this feature was complete and actually working. Then each group will stand up and actually give the demo, indicating features in a system that’s not yet built.

A typical imagined demo goes something like this:

 1. “Welcome to this milestone of the development of project X. We are very excited to show you a lot of progress this week. I will now show you the exciting new … feature.
 2. “You can access the feature by starting the product and selecting X from the menu. As you can see (indicating to a black screen), you will be given a list of options to X, Y or Z. For the purposes of this demo, I will select X
 3. “….
 4. “This concludes creating a new X. We will now demonstrate how we can see that the X has been created…
 5. “As you can see, the new feature X helps user Y fulfill goal Z. I hope you are as excited about seeing actual uses start to use it as I am.
 6. “Thank you!” (applause)

While planning and giving a demo, a team often starts asking questions like “but where will we get information about X”, “how can we display Y in a sensible way” etc. These are exactly the kind of questions needed in order to plan the work ahead.

Seeing a demo from the future allows the work to be more focused on the goal and helps the team uncover hidden assumptions and missing information.

PS: I want to give kudos to my colleague Lars who has given one of the most amazing imagined demos I’ve ever seen!

Posted in English, Extreme Programming | Leave a comment

Getting excited about your project with a news headline from the future

I have an amazing time machine that lets me think better about projects. This is part 2 in a series of blog posts exploring the use of a time machine.

This is a trick that I learned from my User Experience (UX) friends.

In many projects, the project members have a great feeling about the possibilities of the product they are building, even if they quite know if they will get there or if the road ahead will be bumpy. A great way to focus your mind on the goal is to ask your future self to brag about what success the product was.

This exercise works great in groups: Form groups of 3-4 people (group of diverse people are better). Each group gets 15 minutes to draw the front page of a news paper (or online news paper) that picks up the story of the success of the product you all are building together.

Give each group a thick A3 paper and some colored markers. (Avoid pens – they don’t show up at a distance)

Some things to include:

 • The name (and logo) of the publication
 • A headline for the article
 • A sketch of an article image (including image description)
 • An ingress – a short summary of the news story

When the 15 minutes have expired, each group stands up and presents their article.

The posters make for great decoration of the team area (for a couple of weeks, anyway).

Remember: You will only build something remarkable if you can envision how it will be received.

Posted in English, Non-technical, Software Development | Leave a comment

Replanning your project with a time machine

I have an amazing time machine that lets me think better about projects. This is part 1 in a series of blog posts exploring the use of a time machine.

Let’s say that you have a project that has been running for a couple of months. Looking back at your issue tracker and other artifacts, you notice that it’s hard to see what has been done and especially how much time remains. You really wish that you had a proper product backlog of what has been done, so you could forecast how the future will be.

Pulling out a mental time machine, you can answer this question. This is how I create a plan that I’d like to travel back in time to give to myself.

 1. Look over the actual features that you have build. If the application is a normal application with a set of web pages, list all the screens.
 2. Which of the screens have features that required extra work, such as integration, search, dialogues or complex business rules? Split the screens that required extra work into one item per work
 3. Which of the work items did you have to substantially change or even throw away all together? Add a work item for each of these events
 4. For each work item, list a rough date when it was completed. If you have know the sprint, that’s okay. Just list the end date of the sprint. If you know the week, that’s great!
 5. Look over the list that you have so far: Are there things that are especially big? Can you find a way to split them? Are there things that are so small that they don’t really count? Can you logically merge some of these together?
 6. Now you’re ready to count the number of work items completed per week.

If we’re lucky, you may come up with a list of 2-5 items done every week. Each of the items has a clear demonstrable effect that could be seen by a customer.

Now you can look at the work ahead of you. Can you find a similar-size items? If you have some sort of screen mockups of the rest of the work you’re interested in, this is a great source of information.

To complete a plan, list a planned completion date for each work item:

 • For past work items, the planned date is the same as the completed date.
 • For future work items, put a planned date that gives the same rate of items per week as in a reasonable interval of the past.

There are many sources of uncertainty still left in such a plan, but it is a quick way to get a reasonable idea of the work ahead.

Posted in English, Software Development | Leave a comment

Software 2015 i regi av DND

Jeg sitter i styret i Dataforeningen Østlandet hvor jeg er med å arrangerer Software 2015. Software er en kryssfaglig IT-konferanse hvor vi samler spesialister innenfor forskjellige fagfelt for å få dem til å snakke sammen på tvers av fagområdene.

På konferansen er det dagsaktuelle temaer og trender som står på programmet. Jeg er stolt av alle de spennende temaene faggruppene har tatt fram og samarbeidet vi har fått til på tvers av fagmiljøer.

Vi ser at både kravhåndtering, devops, prosjektledelse og arkitektur fokuserer mer og mer på å bevege seg mot kortere leveransesykluser. Da blir det viktig å forstå verktøyene og teknikkene som gjør dette mulig.

Et annet viktig tema er den stadig mer sentrale rollen IT spiller i samfunnet. Vi har samlet representanter fra store offentlige IT-miljøer som gjennomfører prosjekter som vil påvirke alle i Norge.

Software har også lykkes i å belyse den viktige debatten som skjer mellom sikkerhet, personvern, kriminalitetet og overvåkning i samfunnet.

Jeg synes også det var morsomt å snakke med Frode som er med å arrangere stormaskinsporet. Jeg har aldri satt meg nok inn i stormaskin, men har vært i flere organisasjoner der hjertet av virksomheten har ligget i stormaskinen. Det har som regel vært en målsetning å bli kvitt stormaskinen, men fordi man ikke har satt seg inn i hva den gjør blir dette veldig vanskelig. Frode sa: “De som vil bli kvitt stormaskinen setter seg ikke inn i hva den gjør – så de får det ikke til. Og de som setter seg inn i den vil ikke bli kvitt den”. Jeg er ikke 100% overbevist om at han har rett, men det er spennende tanker.

Meld deg på Software 2015 du også.

Jeg gleder meg, og håper å se deg også på Software 2015!

Posted in Non-technical, Norsk | Leave a comment

Interactive REST hacking with Sublime Text and RESTer

Do you ever miss a command line to a web application? If you’re lucky, you may use a REST API with appropriate tools for the same job.

This Christmas, I bought a Sonos system for our family. It’s a wireless speaker system that uses music streaming services. It supports both Spotify and Deezer, but works better with Deezer and it came with a one year free subscription, so Deezer it is.

First order of business: Importing Spotify playlists into Deezer. I found a free service that does this, but by accidentally refreshing the browser a couple of times, I managed to import five copies of each playlist. Disaster!

Thus began my quest: I had a number of accidentally imported playlists in Deezer, and it turns out that after deleting a playlist, I needed about five clicks, including hitting a small icon, in order to delete the next. This was not going to be fun.

As a programmer, you know there must be a better way. Perhaps that better way requires more time because you have to program something, but dammit, better is better. In the case of Deezer, I found that they had a well-documented REST API. But this time, I didn’t feel like writing a program just to solve this one problem. And so we get to the core of this post: How can you just execute a fairly large number of API calls without writing a program for it? All I needed to do was to find out which set of API calls needed to be made based on my playlist listing and execute these.

My text editor of choice these days is Sublime Text, which has a number of plugins. The RESTer plugin was just what I needed.

So, in order to delete the extra playlists:

 1. I installed SublimeText 3, Package Manager and RESTer
 2. Looking at the Deezer API doc, I created a test application and entered the URL: https://connect.deezer.com/oauth/auth.php?app_id=YOUR_APP_ID&redirect_uri=http://localhost& perms=basic_access,email,delete_library&response_type=token in a web browser. This gave me an authorization dialog with Deezer that ends up redirecting to an invalid URL on localhost. However, the URL will be something like http://localhost/#access_token=xxxxxxxxxxxxxxxxxx&expires=3600. Just copy the access_token part, as this will be needed for later.
 3. Now, let’s list the playlists. In Sublime Text, I write the URL http://api.deezer.com/user/2529/playlists?access_token=xxxxx (replace the id with your own user id and the access_token with the result from last step) and press ctrl-alt-r. This executes the REST call and returns the result in a new buffer as a formatted JSON text.
 4. In Sublime Text, I bring up the search dialog with ctrl-f, click the “.*” button (regular expression), enter "title"|"picture" and press “Find All”. This selects all the relevant lines from the JSON response.
 5. Now, some Sublime Text editing magic. All the lines from the output are selected. Press shift-end to extend the selections to the end of their lines, ctrl-c to copy the texts to the clipboard, ctrl-a to select everything, del to delete and ctrl-v to paste it.
 6. Whoa! That should replace the text with a set of alternating lines like "title": "something" and "picture": "something". We almost have what we want. Double click on the word "title" on any line and press alt-f3. This selects all the places where it says "title" in the buffer. Press end to move to the end of the lines and del to join the line with the next.
 7. Now each playlist should be on a separate line with the title and the picture link. Press F9 to sort the lines. In my example, I can now clearly see all the lines the are duplicates. So I delete the lines I want to keep and keep the lines I want to delete. For all playlists with duplicates, I remove one line in my buffer and keep the rest for deleting.
 8. Now I just have to craft the delete commands. I double click an example of the word picture. I press right-arrow until the cursors (several!) are between the ” and the https-part. Press shift-home to select everything before https://api... and del press to delete this. Press end to go to the end of the line and backspace until you have deleted the ‘/image”,’ part so each URL looks like “https://https://api.deezer.com/playlist/number“.
 9. We now have our targets to delete. At this point in time, I went to the beginning of the buffer and pressed ctrl-alt-down arrow until I have a cursor at the start of all lines. I now type “DELETE “, press end, paste in the access_token from step 2 and press enter. I now have all the requests that I need to execute separated by a blank line!
 10. Finally, I go to the first line, press ctrl-alt-r which executes the HTTP request. I press ctrl-w to close the response, go down two lines and press ctrl-alt-r to do it again.

This is the result of the first request:

This is what my buffer looks like after selecting titles and pictures and joining the lines:

This is what my buffer looked like in the end.

Sometimes, doing an everyday Christmas task like deleting a lot of playlists is hard to do with the programs available. Luckily, with a little bit of programming knowledge and some sharp tools, you can get the job done through an API.

Posted in Code, English | Leave a comment