Category Archives: Software Development

What mobile strategy is best: Native or Hybrid?

So: What is best? A native app or a hybrid app? And if you build a hybrid app, what’s the best framework to use?

As with most interesting questions, it turns out that the answer is “it depends”. I often get questions like “isn’t Xamarin (or Cordova) better than build a native app”. Weeeell, it’s not as simple as that.

Here’s a few ideas that I’ve found myself repeating lately:

 • Are you building something that should be available to a large audience where you also want a (mobile friendly) web site? Then Cordova is probably worth a look. Actually, if you get the Progressive Apps parts right, you may want to use Cordova for iOS and a “pure” web app for Android. If you’re building something for an event (like a conference!), mobile web should probably be a strong consideration. People don’t like to download an app that they will only use for a specific period.
 • Are you building an app to internal users in the company where you can control what device they use? Then you may want to consider targeting a single native platform (either iOS – if you don’t think companies should pay taxes – or Android – if you feel that mobile devices can never be too inconsistent). CSS + JavaScript has a lot of sharp edges and adding a layer of abstraction on top of a programming model also adds a layer of obfuscation. If you can get away with targeting just one platform, then go native!
 • Also, if you want to go for absolute top-of-the-class, you probably want to build (two) native apps. Anything that wasn’t build with the native SDKs will probably feel a little foreign and weird on the device. At the very least, hybrid frameworks usually trails a bit behind the newest platform developments. This means two code bases, two copies of every bug and quite possible two teams (or 2 + a backend team). You pay for style!
 • If you want something that doesn’t have to be spit-and-polish perfect but that should still feel well integrated with the respective devices and you don’t want to invest in two separate code bases, then Xamarin or NativeScript may be a good bet.
 • Finally, you always want to consider the skillsets of the team at hand. If you want something native-looking and have a bunch of JavaScript developers, NativeScript and ReactNative are your friends. If you have a bunch of C# developers, then go for Xamarin.

As a mobile developer, there’s always more stuff you should learn. This is why I co-founded the Mobile Era conference which happens in Oslo November 3rd-4th, where we will have talks on Android, iOS, ReactNative, Ionic 2, as well as IoT, beacons, mobile databases and much more. Tickets are soon sold out at mobileera.rocks

Posted in Communities, English, Mobile, Software Development | Leave a comment

Hva burde egentlig et norsk IT-prosjekt koste?

Er det noen som sammenligner omfang og kostnad på IT prosjekter i Norge? Jeg tror man kunne få noen interessante innsikter dersom man gjorde dette riktig.

(Jeg må unnskylde at teksten i denne blogposten blir litt vag – jeg ønsker å si så lite som mulig om de aktuelle prosjektene for å unngå å eksponere andre)

Akkurat når jeg var involvert i et tilbudsarbeid for et prosjekt, var jeg samtidig involert i den endelige godkjenningen av et annet prosjekt. Jeg stusset over den store forskjellen i kostnadsramme for disse to prosjektene. Problemstillingen gikk lenge og gnagde og etter en lang tid ble jeg bevisst på at de to prosjektene hadde nesten helt likt forretningsmessig omfang. Hvorfor hadde de så forskjellige kostnadsforventninger?

Begge prosjektene var løsninger som hadde noen hundre saksbehandlere spredd i noen titalls lokalkontorer som behandlet noen titusentalls forretningstransaksjoner i året. I begge tilfellene var det cirka 20 forskjellige typer forretningstransaksjoner og disse hadde cirka 50% like behandligssteg, cirka 25% av behandlingsstegene var sammenlignbare og cirka 25% av behandlingsstegene var unike per type forretningstransaksjonene. Begge prosjektene skulle produsere og arkivere dokumenter og integrere med en håndfull andre systemer i og utenfor virksomheten.

Føringene rundt teknologi, arkitektur og prosjektledelse var nok forskjellige i de to prosjektene. Men omfanget av hva de skulle gjøre virket for meg veldig sammenlignbart.

Og forskjellen i kostnadsrammer? Jeg har ikke tilgang til offisielle budsjettall for de to prosjektene, men vi snakker om en faktor på 5x-10x. Dette er dramatisk.

Er det noen som har gjort en systematisk objektiv innsamling av IT-prosjektene i Norge? Ville ikke dette være et interessant forskningsprosjekt?

Posted in Non-technical, Norsk, Software Development | Leave a comment

Er IT-prosjektenes tid forbi?

Man kan lese fra moderne tanker på IT-utvikling at prosjekter er en avleggs arbeidsform. For de som har erfaring med utviklingsaktiviteter innen offentlig og privat sektor kan dette virke som en rar påstand. De aller fleste ser behovet for å unngå store prosjekter, men er prosjektet som arbeidsform virkelig avleggs?

Det spør naturligvis på hva man mener: I alle de årene jeg har jobbet med IT-utvikling er det en ting som er sikkert. Arbeidet endrer seg til det bedre når man går fra å bygge noe på laben og over til å lansere programvaren for brukere som benytter seg av den til daglig. Før dette tidspunktet er “kvalitet” en subjektiv og spekulativ egenskap, “fremdrift” er et begrep som må kvalifiseres med mange forbehold og formålet til hele initiativet er fortatt en hypotese der alle har sin egen tolkning.

I dag er den ingen gode grunner til å levere programvare gjennom et prosjekt som sitter flere kvartal eller år og bygger noe som så skal være klart til en stor lanseringsdag. I den betydningen er prosjekter en avleggs modell.

Men noen ting har ikke endret seg: Mange organisasjoner vil ha behov for et team som er større i en periode – et prosjektteam. Mange organisasjoner kunne ha verdi av leverandører som kan ta ansvar for at det arbeidet som gjøres er av god kvalitet og har en rimelig kostnad.

Men organisasjonen gjør smart i å koble dette prosjektteamet tett opp mot den mer permanente organisasjonen. Linjeorganisasjonen kjenner behovet og rammevilkårene bedre enn den midlertidige organisasjonen og vil ta over forvaltningen av produktet på sikt.

Og nye produkter vil ikke lanseres dager eller en gang uker etter at de har blitt påbegynt. Ved å levere så ofte som hver uke eller endog flere ganger om dagen kan organisasjoner heve kvaliteten og redusere arbeidet og bekymringen i forbindelsen med nye leveranser. Men det er ikke gjort på en dag. Dersom man skal etablere et nytt prosjekt kan man med fordel drifte dette (for eksempel i en skybasert løsning) allerede etter få dagers utviklingsjobb. Men det vil ta noen måneder før man har nok funksjonalitet til at man ønsker å invitere noen utenfor prosjektet til å bruke løsningen.

Er IT-prosjektenes tid forbi? Jeg håper vi ikke lenger vil se initiativene som bruker titalls eller hundretalls millioner kroner før man lanserer noe for brukere. Men organisasjoner vil fortsatt måtte benytte seg av økt bemanning i satsningsperioder. Og nye produkter bygges ikke på en dag før de kan lanseres.

Posted in Agile Release Patterns, Non-technical, Norsk, Software Development | Leave a comment

Are you getting worked up over code duplication?

As programmers, we have long learned that Duplication is the Ultimate Sin of programming. Even considering to duplicate something is almost unthinkable.

But removing duplication introduces dependencies. If you and I use the reuse the same piece of code instead of duplicating it, changes I make may affect you. This effect can anything from beneficial (I fixed a bug you also needed fixing) to benign (I added a new feature that you’re not using) to detrimental (I want it to work in a way that’s no good for you).

When we have dependencies, we have to think: “Perhaps I shouldn’t add that feature – what if breaks something for someone else?” “Damn the torpedoes, I’m hacking it in!” or “Perhaps I’ll just make a fork for my changes and we’ll merge later”.

Sometimes benign, sometimes harmfull.

I recently discussed with a friend the case of being innovative in the face of legacy code. Remember: Legacy code is code that you don’t want to touch, because it’s dangerous to change and it gives value to the business now.

We want to gradually build a new platform. So it seems like we have two choices: We could make the new code call functionality on the old platform (ick! because, you know, “stop digging“) or we could build a new service and change the old system to use it (OMG! because, you know, “dangerous to change”).

If we allow the new system to duplicate as much functionality as needed from the old system, this false dicotomy goes away.

Duplication isn’t a cardinal sin. It’s a negative property, but in many cases, it could be your best option.

Posted in English, Software Development | Leave a comment

The key is empowering the people who do the work

I was humbled and encouraged to learn that I was nominated for Nordic Startup Awards category of Developer Hero for my contributions to the developer community. You can vote for me or one of the other great candidates here.

For the last ten years, I have felt that the main pain points of the software development world could be fixed by empowering and inspiring those who do the work. From my perspective, I have focused on the developers.

If you are a developer working on a project, both you and the people around you will benefit greatly if you learn new things and share what you know about the problem your project is trying to solve, about the technologies you use and about the way you’re working.

Ideas like pair programming to spread the knowledge, simple design to make it possible to understand the whole solution and collaborative product backlog planning to understand the problem can help you do this.

This was the inspiration behind me starting up Oslo Extreme Programming meetup in 2004. We have hosted about 100 meetups over the years.

But even beyond your project, if you can share and learn from others in you community, we will grow even further. I have long been a fan of the lightning talk format. Most of the smart experience is in the heads of those who don’t often give talks, who don’t have a lot of time to prepare a long talk and who perhaps only feel they have one or two things to share.

If you are a human being, you know something that can inspire someone else. All you need is to have the courage to try, the patience to structure your ideas and the discipline to practice your talk.

I am proud to have witnessed some of the first talks given by some of the speakers who inspire me today, such as Christin Gorman, Karianne Berg, Henning Spjelkavik and Filip Van Laernen.

This was the inspiration behind me and others starting the Smidig (Agile in Norwegian) conference in 2007. Since 2011, I have handed over the organizing baton to others and I am happy to see that the conference is still thriving and that our original vision is still a helpful idea behind the conference. Over the years, over 500 talks have been given at the Smidig conference, many by first time speakers.

As I saw the Smidig conference in competent hands, I looked around for other areas to contribute. Fellow Developer Hero nominee Simen Sommerfelt convinced me to join the board on the Norwegian Computing Association. The organization has a 60 year history and the people who are involved with the organization possess a well of knowledge. However, the competition from meetup and other communities threaten to siphon away the vitality of the organization.

If you care about a professional field, you can step up and help others in that field find their voice. If you know the people who are worth listening to inside a field, pulling together an event where they can share their knowledge is surprisingly simple. You can use meetup.com to organize a group or you can get help from an organization like the Norwegian Computing Association.

I have been helping events happen in Norwegian Computing Association and I hope to be doing this even more in the future. Together with a great team of organizers, I helped organize the Software conference the last few years. This year, we received recognition as the Event of the year in the Norwegian Computing Association, an achievement I’m very proud of.

As I have moved from event organizer to inspiring other event organizers, my own Oslo XP meetup has fallen off the list of things I’m able to attend to. If you are looking for a place where you can contribute to the community, I would love for someone to step up as organizer for a while.

I have been privileged to be able to watch what happens when developers care about their project, share their knowledge and take responsibility for their professional community. When I see the experience and the result of people caring, I also realize that this goes beyond just the sphere of software professional.

The Norwegian government is spending billions of kroner each year on software projects. Recently, there has been a lot of attention on many of these projects that have very little to show for their investment. I believe that this waste comes from projects being run without respecting the knowledge that the developer community possesses and the professional talent that is available.

Recently, Geir Amsjø has been able to gather together a loose group of like minded people who have been contributing in the public debate on public sector IT spending. We hope that this work can affect the very way money is being allocated to these huge and important projects.

By caring about your profession in your project, your community and the world at large, you can make a difference. Enormous resources are being consumed to build IT systems around the world. Only when the people building the system care about their craft and are being listened to can this investment truly pay off.

Posted in English, Extreme Programming, Non-technical, Software Development | Leave a comment

Getting excited about your project with a news headline from the future

I have an amazing time machine that lets me think better about projects. This is part 2 in a series of blog posts exploring the use of a time machine.

This is a trick that I learned from my User Experience (UX) friends.

In many projects, the project members have a great feeling about the possibilities of the product they are building, even if they quite know if they will get there or if the road ahead will be bumpy. A great way to focus your mind on the goal is to ask your future self to brag about what success the product was.

This exercise works great in groups: Form groups of 3-4 people (group of diverse people are better). Each group gets 15 minutes to draw the front page of a news paper (or online news paper) that picks up the story of the success of the product you all are building together.

Give each group a thick A3 paper and some colored markers. (Avoid pens – they don’t show up at a distance)

Some things to include:

 • The name (and logo) of the publication
 • A headline for the article
 • A sketch of an article image (including image description)
 • An ingress – a short summary of the news story

When the 15 minutes have expired, each group stands up and presents their article.

The posters make for great decoration of the team area (for a couple of weeks, anyway).

Remember: You will only build something remarkable if you can envision how it will be received.

Posted in English, Non-technical, Software Development | Leave a comment

Replanning your project with a time machine

I have an amazing time machine that lets me think better about projects. This is part 1 in a series of blog posts exploring the use of a time machine.

Let’s say that you have a project that has been running for a couple of months. Looking back at your issue tracker and other artifacts, you notice that it’s hard to see what has been done and especially how much time remains. You really wish that you had a proper product backlog of what has been done, so you could forecast how the future will be.

Pulling out a mental time machine, you can answer this question. This is how I create a plan that I’d like to travel back in time to give to myself.

 1. Look over the actual features that you have build. If the application is a normal application with a set of web pages, list all the screens.
 2. Which of the screens have features that required extra work, such as integration, search, dialogues or complex business rules? Split the screens that required extra work into one item per work
 3. Which of the work items did you have to substantially change or even throw away all together? Add a work item for each of these events
 4. For each work item, list a rough date when it was completed. If you have know the sprint, that’s okay. Just list the end date of the sprint. If you know the week, that’s great!
 5. Look over the list that you have so far: Are there things that are especially big? Can you find a way to split them? Are there things that are so small that they don’t really count? Can you logically merge some of these together?
 6. Now you’re ready to count the number of work items completed per week.

If we’re lucky, you may come up with a list of 2-5 items done every week. Each of the items has a clear demonstrable effect that could be seen by a customer.

Now you can look at the work ahead of you. Can you find a similar-size items? If you have some sort of screen mockups of the rest of the work you’re interested in, this is a great source of information.

To complete a plan, list a planned completion date for each work item:

 • For past work items, the planned date is the same as the completed date.
 • For future work items, put a planned date that gives the same rate of items per week as in a reasonable interval of the past.

There are many sources of uncertainty still left in such a plan, but it is a quick way to get a reasonable idea of the work ahead.

Posted in English, Software Development | Leave a comment

The reuse dilemma

The first commandment that any young programmer learns is “Thou Shall Not Duplicate”. Thus instructed, whenever we see something that looks like it may be repeated code, we refactor. We create libraries and frameworks. But removing duplication doesn’t come for free.

If I refactor some code so that instead of duplicating some logic in Class A and Class B, these classes share the logic in Class R (for reuse!). Now Classes A and B are indirectly coupled. This is not necessarily a bad thing, but it comes with some consequences, which are often overlooked.

If Class A require the shared functionality to change, we have a choice: We make the change or we stymie Class A. Making the change comes at a cost of breaking Class B. If these classes are in the same Java package (or .NET Namespace), chances are that we will be able to verify that the change didn’t break anything. If the reused functionality is in a library that is used by another library that is used by a Class B, verifying that the change was good is harder.

This is where Continuous Integration comes in. We check in our change to class R (for reuse, remember). A build is triggered on Jenkins, Bamboo, TFS or what have you. The build causes other projects to get built and eventually, we get a failing build where a unit test for Class B breaks. If we did our job right.

Even with this failing test, we’re not out of the woods. A build system for a large enterprise may take up to an hour or even more to run. This means that by trying to improve Class R, the developers of Class A have made a mess for the developers of Class B at least for a good while.

When organizations see repeated build breaks due to changes in dependencies, the reaction is usually the same: Lets limit changes to the shared code. Perhaps we’ll even version it, so that any change that you need will be released in the next version and dependencies can upgrade at their own pace.

Now we’ve introduced another problem: We are no longer able to change the code. Developers of Class A will have to take Class R as it is, or at the very least go through substantial work to change it. If the reused code is very mature, this is fine. After all, this is what we have to deal with when it comes to language standard libraries and open source projects.

Most reused code inside an organization, however, isn’t so mature. The developers of Class A will often be frustrated by the limitations of Class R. If the reused class is something very domain specific, the limitation is even worse.

So the developers do what any reasonable developer would do: They make a copy of Class R (or they fork the repository where it lives), creating a new duplication of the code.

And so it goes: Removing duplication leads to risk of adverse interactions between reusers. Organizations enforce change control on the reused code to avoid changes made in one context from breaking other parts of the system, resulting in paralysis for the reusers who need the reused code to change. The reusers eventually duplicate the reused code to their own branch where they can evolve it, leading to duplication. Until someone gets the urge to remove the duplication.

The dilemma happens in the small and in the large, but the trade-offs are different.

What we should do less is to reuse immature code with little novel value. The cost of the extra coupling often far outweighs the benefit of reuse.

Posted in English, Software Development | 1 Comment

The madness of layered architecture

I once visited a team that had fifteen layers in their code. That is: If you wanted to display some data in the database in a web page, that data passed through 15 classes in the application. What did these layers do? Oh, nothing much. They just copied data from one object to the next. Or sometimes the “access object layer” would perform a check that objects were valid. Or perhaps the check would be done in the “boundary object layer”. It varied, depending on which part of the application you looked.

Puzzled (and somewhat annoyed), I asked the team why they had constructed their application this way. The answer was simple enough: They had been told so by the expensive consultant who had been hired to advice on the organization’s architecture.

I asked the team what rationale the consultant had given. They just shrugged. Who knows?

Today, I often visit teams who have three to five layers in their code. When asked why, the response is usually the same: This is the advice they have been given. From a book, a video or a conference talk. And the rationale remains elusive or muddled at best.

Why do we construct layered applications?

There’s an ancient saying in the field of computing: Any problem in computer science can be solved by adding a layer of indirection.

Famously, this is the guiding principle behind our modern network stack. In web services SOAP performs method calls on top of HTTP. HTTP sends requests and receives responses on top of TCP. TCP streams data in two directions on top of IP. IP routes packets of bits through a network on top of physical protocols like Ethernet. Ethernet broadcasts packets of bits with a destination address to all computers on a bus.

Each layer performs a function that lets the higher layer abstract away the complexities of for example resending lost packets or routing packets through a globally interconnected network.

The analogy is used to argue for layers in enterprise application architecture.

But enterprise applications are not like network protocols. Every layer in most enterprise application operates at the same level of abstraction.

To pick on a popular example: John Papa’s video on Single Page Applications uses the following layers on the server side (and a separate set on the client side): Controllers, UnitOfWork, Repository, Factories and EntityFramework. So for example the AttendanceRepository property in CodeCamperUnitOfWork returns a AttendanceRepository to the AttendanceController, which calls GetBySessionId() method in AttendanceRepository layer, which finally calls DbSet.Where(ps => ps.SessionId == sessionId) on EntityFramework. And then there’s the RepositoryFactories layers. Whee!

And what does it all do? It filters an entity based on a parameter. Wat?!

(A hint that this is going off the rails is that discussion in the video presentation starts with the bottom and builds up to the controllers instead of outside in)

In a similar Java application, I have seen – and feel free to skip these tedious details – the SpeakersController.findByConference calls SpeakersService.findByConference, which calls SpeakersManager.findByConference, which calls SpeakersRepository.findByConference, which constructs a horrific JPAQL query which nobody can understand. JPA returns an @Entity which is mapped to the database, and the Repository, or perhaps the Manager, Service or Controller, or perhaps two or three of these, will transform from Speaker-class to another.

Why is this a problem?

The cost of code: A reasonable conjecture would be that the cost of developing and maintaining an application grows with the size of the application. Adding code without value is waste.

Single responsibility principle: In the above example, the SpeakerService will often contain all functionality associated with speakers. So if adding a speaker requires you to select a conference from a drop-down list, the SpeakerService will often have a findAllConferences method, so that SpeakersController doesn’t need to also have a dependency on ConferenceService. However, this makes the classes into functionality magnets. The symptom is low coherence: the methods of one class can be divided into distinct sets that are never used at the same time.

Dumb services: “Service” is a horrible name for a class – a service is a more or less coherent collection of functions. A more meaningful name would be a “repository” for a service that stores and retrieves objects, a Query is a service that selects objects based on a criteria (actually it’s a command, not a service), a Gateway is a service that communicates with another system, a ReportGenerator is a service that creates a report. Of course, the fact that a controller may have references to a repository, a report generator and a gateway should be quite normal if the controller fetches data from the database to generate a report for another system.

Multiple points of extension: If you have a controller that calls a service that calls a manager that calls a repository and you want to add some validation that the object you are saving is consistent, where would you add it? How much would you be willing to bet that the other developers on the team would give the same answer? How much would you be willing to bet that you would give the same answer in a few months?

Catering to the least common denominator: In the conference application we have been playing with, DaysController creates and returns the days available for a conference. The functionality needed for DaysController is dead simple. On the other hand TalksController has a lot more functionality. Even though these controllers have vastly different needs, they both get the same (boring) set of classes: A Controller, a UnitOfWork, a Repository. There is no reason the DaysController couldn’t use EntityFramework directly, other than the desire for consistency.

Most applications have a few functional verticals that contain the meat of the application and a lot of small supporting verticals. Treating them the same only creates more work and more maintenance effort.

So how can you fix it?

The first thing you must do is to build your application from the outside in. If your job is to return a set of objects, with .NET EntityFramework you can access the DbSet directly – just inject IDbSet in your controller. With Java JPA, you probably want a Repository with a finder method to hide the JPAQL madness. No service, manager, worker, or whatever is needed.

The second thing you must do is to grow your architecture. When you realize that there’s more responsibilities in your controller than deciding what to do with a user request, you must extract new classes. You may for example need a PdfScheduleGenerator to create a printable schedule for your conference. If you’re using .NET entity framework, you many want to create some LINQ extension methods on e.g. IEnumerable (which is extended by IDbSet)

The third and most important thing you must do is to give your classes names that reflect their responsibilities. A service should not just be a place to dump a lot of methods.

Every problem in computer science can be solved by adding a layer of indirection, but most problems in software engineering can be solved by removing a misplaced layer.

Let’s build leaner applications!

Posted in C#, English, Java, Software Development | Tagged | 17 Comments

A canonical web test in NodeJS

Working with web applications in NodeJS is great. Using the same language and libraries on the client and server simplified the thinking. And NodeJS has fast tests and restart for a super quick edit-verify cycle when you’re coding.

I like to write tests to verify the server-side and client-side logic, but do you know that the whole solution really is working? You can of course test your service manually after deploying, but that becomes tedious. By using Selenium, we can test that the solution works end-to-end.

In this article, I show how to write a Mocha test that:

 1. Starts up the Selenium test runner
 2. Creates a browser client that can access the application (using PhantomJS)
 3. Starts up the server and sends the browser to the server (running in ExpressJS)
 4. Clicks a button in the web page that triggers some JavaScript (written in jQuery in this example)
 5. Verifies that the call to the server returns and displays correct data

This test can be run with a simple command after you check out the code and requires no setup on the developers computer!

This test starts a new server and client for each test. When using this for real, you really want to make sure you only start the server and the web driver once as these are expensive operations.

The test case of “it clicks menu item” has a lot of callbacks. There are versions of webdriver APIs for NodeJS which are based on promises that you may enjoy using more.

Implementation details

The full application can be found on Github. To implement it, I used the following NPM modules:

 • phantomjs
 • selenium-standalone
 • webdriverjs
 • expressjs (of course)
 • mocha and chai (of course)

Starting the server looks like this:

And the app.js file looks like this:

I have a server.js file which starts up the express application to run normal (outside the tests).

A simplified version of starting Selenium and WebDriver looks like this:

I found that Selenium and PhantomJS has some issues, at least on Windows, so my final code needed a few hacks to work. See the full details at github.

Conclusion

A web end to end integration test in NodeJS requires a little bit of shaking your fist at the heavens to get to work the first time, not in the least due to the need to work around limitations in Selenium and PhantomJS. But once you got it up and running, you can easily test not only that your logic works, but that your whole application works together.

When making these tests, I allowed for a little flexibility as well: By setting environment variables, the same tests can be run with a manually deployed server, so you can use it to verify that your staging server is up and running (for example). And of course, you can replace PhantomJS as a web browser with Firefox or Chrome and see the tests run for real in your browser.

Automate the end-to-end tests of your NodeJS applications!

Posted in Code, English, JavaScript, Software Development | Leave a comment