Category Archives: Non-technical

Articles that can be understood without coding experience.

Fremtiden vi bygger med Software

As the year comes to an end, I describe some gloomy clouds in our future. This Norwegian language article was first published on the web site of the Norwegian Computing Association.

Hvilken fremtid overlater vi til våre barn og barnebarn? Endringstakten i samfunnet ser ikke ut til å sakke ned og en ting er klart: Programvaren som bygges i dag vil skape muligheter og problemer som vi så vidt kan se konturene av.

“Fremtiden vi skaper med programvare” er også tema for Dataforeningens konferanse Software 2018. Her er noen av utfordringene jeg personlig ser i årene som kommer.

Utfordring #1: Vil Bitcoins spise opp all strømmen vår? Bitcoin er en “virtuell valuta”. Et fantastisk eksperiment i økonomisk teori, kryptografi og liberalisme. Det baserer seg på at pengene i nettverket utveksles gjennom kryptografisk signerte meldinger og at disse meldingene valideres av nodene i det distribuerte nettverket ved at disse signererer “hovedboka”. Noden som signerer en blokk med transaksjoner på hovedboka mottar Bitcoin som insentiv for dette, men må ha fullført en “proof-of-work” for å motta gevinsten. Dette kalles “mining” (gruvedrift). Bitcoin er designet slik at denne arbeidsmengden er stadig økende.

Her møter vi en jernlov i økonomisk teori: Det kan ikke eksisterer gratis penger i et effektivt marked. Det betyr at kostnaden ved det påkrevde arbeidet må av nødvendighet tilnærme seg prisen for strømmen ved å utvinne den samme Bitcoinen i en public cloud som Amazon eller Azure.

Da får vi problemet: Når en Bitcoin nå omsettes for over $10,000 brukes en stadig økende mengde av verdens strømproduksjon til den essensielt meningsløse oppgaven å la maskiner løse tulleproblemer for å signere Bitcoin hovedboka. The Guardian estimerer at akkurat nå overskrider strømmen som brukes for å utvinne Bitcoins strømforbruket i hele Irland!

De miljømessige og økonomiske konsekvensene av dette er alvorlige. Vi bruker i dag enorme mengder strøm på helt unødvendige regneoperasjoner og det er ingen åpenbar måte å stoppe dette på!​​

Utfordring #2: Dataene om oss forråder oss. Samtidig som det blir mulig å utnytte større og større mengder med data, har tjenestene vi benytter på internett startet å samle inn mer og mer data om våre vaner, ønsker og preferanser. Tjenestenes livsblod er vår tid og oppmerksomhet og algoritmene som styrer dem optimaliseres uunngåelig for å gjøre oss avhengige.

Tristan Harris som har jobbet tre år som Googles designetikker, beskriver problemstillingen godt. Tjenester som Facebook og Youtube er avhengig av at vi bruker så mye tid som overhode mulig der slik at vi klikker på så mange annonser som mulig. I tillegg til de direkte konsekvensene av at Facebook kontrollerer en stadig større del av hva som kan sies har dette naturlige negative konsekvenser for oss som bruker opp tiden vår. Og ikke nok med det: Facebook sine algoritmer har oppdaget noe artig: Dersom vi blir sinte og provoserte bruker vi mer tid hos dem.

Selv tjenester som Netflix som ikke er avhengig av reklame for å tjene penger forsøker å bruke opp mest mulig av tiden vår. Algoritmene til Netflix har nemlig oppdaget at de som bruker Netflix minst er de som sier opp abonnementet sitt.

Utfordring (og løsning?) #3: Personvern og GDPR. 25. mai 2018 trer den nye Personvernforordningen (GDPR – General Data Protection Regulation) i kraft. Mange virksomheter kan da forvente et stort antall kunder som kommer til å kreve all data om seg utlevert på maskinlesbart format og de har kun en måned på å utlevere informasjonen før de er i brudd på forordningen.

Brudd på fordringen har en bøteramme på hundretalls millioner kroner. Naturligvis vil det ikke være hensiktsmessig for Datatilsynet å bruke de største bøtene i tide og utide. Men her er problemet: GDPR er ikke en norsk lov – det er en EU lov. En “forordning” gjelder i EUs medlemsland (og i dette tilfelle også i Norge) på lik linje med nasjonale lover. Så hva norske myndigheter mener er et rimelig bøtenivå kan være underordnet hva Tyskland, Frankrike eller Storbritannia (enn så lenge!) mener er et riktig bøtenivå. Og siden GDPR er den første forordningen som berører Norge i betydelig grad er dette helt upløyd mark!

Under EØS-avtalene kunne vi potensielt reservert oss mot å innføre GDPR, men det hadde egentlig ikke gjort situasjonen noe bedre: Norske bedrifter som leverer tjenester til EU-borgere må fortsatt forholde seg til lovgivingen (på lik linje Asiatiske og Amerikanske bedrifter).

Men GDPR er her av en god grunn: Når bedrifter som Facebook bruker data om oss på måter som kan være mer eller mindre i strid med våre interesser, så vil GDPR med høy sannsynlighet sette en stopper for dette. GDPR ville antageligvis også sette en stopper for saker som nå nylig når kriminelle stjal personinformasjon om 57 millioner kunder og sjåfører fra Uber. Det mest alvorlige her var ikke datatapet, men det at Uber holdt det skjult i et år. Under GDPR ville Uber antageligvis bli idømt høye nok bøter til at selskapets fremtid hadde stått i fare.

Kan vi løse fremtidens utfordringer med lovgiving? Utfordringene vi står ovenfor er nye og løsningene vil være ukjente. Men en ting er sikkert: Teknologien er uten følelser. Når Bitcoins spiser opp all strømmen i verden eller Facebook stjeler all tiden vår og gjør oss sinte så er det ikke fordi Bitcoins eller Facebook er slemme. Det er rett og slett fordi software ikke bryr seg.

Det er ikke noen tvil om at fremtiden byr på store utfordringer og muligheter når det gjelder bruk av programvare. Jeg gleder meg til Software 2018 – Dataforeningens flaggskipkonferanse som jeg selv er med på å arrangere. Da får vi se hvordan norske IT-organisasjoner bruker software til å forme fremtiden.

Posted in Non-technical, Norsk | Leave a comment

The same risks in every projects

To avoid the big problems with projects, everybody recommends risk management. At the same time, I’ve rarely seen risk management practiced effectively. Do we identify the same risks and do we actually prepare to handle them? The ironic thing is that I think most projects have the same top four risks. In this blogpost, I explore these common risks. To avoid exposing my customers and colleagues, the examples given is based on hearsay and not actual experience.

The biggest risk: Is the problem even worth solving?

The biggest risk of a project is that the problem we’re trying to solve is not worth solving. The project may have uncertain costs and will only save the company an insignificant amount of money, or we may be creating a product that nobody is interested in paying for. If what we’re doing is not worth doing, it doesn’t matter how well we’re doing it.

Lean startup recognizes this risk at the center of the process. This is why the Minimum Viable Product is such a strong concept. This is a great idea if the project is about developing a product for a market.

What if the project is about delivering something that a customer ordered? What if your customer ordered something that they don’t need? Your contract may protect you financially, but you will still have wasted your time working on something insignificant.

As an example: Everyone wants to develop chatbots today, but do you know how much you are currently spending on your human customer services representatives? Is it even worth reducing this cost?

Will the proposed solutions solve the problem in a reasonable way?

Even if we know the problem is real, will our solution actually address it? In the example of the chatbot, we expect that our customers will get their answers from the chatbot, so they won’t bother our (expensive) human operators. But what if our customers always end up transferring to a human after all? Many chatbots are nothing more than fancy, less usable, FAQ databases, which may be cheaper to implement anyway.

Do we have the means to execute our solution?

Even if the solution would solve the problem if properly used, do we have the skills, data, customer relationships and market conditions to execute it well and without extreme expenses? In the case of our chatbot, the chatbot won’t do us any good unless we have the people who can train it and the data to train it with. As technologies are becoming increasingly specialized, it’s often much less available skills than demand.

Do we have the processes to deal with fundamental risks?

When a fundamental risk materializes on a project that has been started, it may be very hard to actually deal with it. We had a project at my company where it turned out that after putting in a few person-years worth of effort, we realized that there was no value to the project. It took us two weeks from the realization until we had discussed the discovery sufficiently that everyone saw the same situation and that we had described the situation in a way that made the top management able to make an informed decision to terminate the project and cut our losses.

We’re not always so lucky. In many organizations, the inertia of a project is so large that there is no understood decision process that makes us able to terminate the project once we realize it’s a waste of effort.

Dealing with the fundamental risks

The three biggest risks to the value of any undertaking are:

  1. The problem may not actually be worth solving
  2. The solutions we select may not actually solve the problem
  3. We may be unable to actually master the solution effectively
  4. We may be unable to terminate out-of-control projects

If one or both of the first two risks actually materialize for your project, your current undertaking is a waste of effort. If the third occurs, it costs more than it’s worth. If the last occurs, you will be unable to stop the bleeding. All projects have these risks, but they may materialize differently. What are your fundamental project risks?

Posted in English, Non-technical | Leave a comment

Privacy concerns everywhere, but don’t panic!

Recently, my organization reached a big goal and we decided to celebrate by taking everyone out for dinner. What happened was a GDPR nightmare. Or was it?

We sent out a Google Form with three simple questions: 1. What’s your name, 2. Are you coming to the dinner? 3. Do you have any dietary constraints?

But wait!

According to article 4 of the GDPR, “‘personal data’ means any information relating to an identified or identifiable natural person”. Is the dietary constraints personal data? It certainly can be!

Julie wrote: “I’m a vegetarian”. That’s certainly personal information. Is it lawful to collect it? Jason wrote: “I’m allergic to shellfish”. That’s actually medical information. Fareed wrote: “I don’t eat pork”. Did we just collect data about his religious belief? Both medical information and religious beliefs are considered special categories of personal data, requiring stricter basis for processing.

But it gets worse: Google Forms doesn’t guarantee that the data is stored outside the US. As long as the US is a rogue nation, especially when it comes to privacy, article 45 will probably never allow for worryless transfer to the US. And I have to admit that when it comes to transfer to rogue nations, I really don’t know what to do.

So, what the heck, right? What’s going on here? Is the GDPR making everything impossible?

Not at all, we just have to start thinking in terms of common curtesy in a time when massive amounts of personal data is in danger of being misused. Let’s fix these problems!

The biggest problem is Google, and we’re all holding our breath on this one. Is Google going to provide sufficient control to comply with the GDPR after May 25th? We all hope so. If not, perhaps we need to find another place to collect the data. (Hey, Google! Norway is a great place for data centers – why don’t you leave the sinking ship that is the US?)

Second, collecting the data is lawful if we get the https://gdpr-info.eu/art-7-gdpr/consent of the data subject. Just add a checkbox saying “I consent that this information is used to pre-order the food”. We also have to provide transparent information to our hungry team members. “This information will be aggregated with the rest of the responses and used to place our order. It will only be read by Johannes. After the order is placed, the information will be deleted”. Remember to restrict access to the data as you promise and delete the data when you promise.

Yes, this means that you have to ask again for the next party. Don’t cry – that’s not that big of a hassle.

Finally, and most importantly, perhaps we should take a lesson from Data protection by design. Instead of asking if our members have dietary constraints, perhaps just ask the restaurant for the menu and ask everyone what they would like to order. A food order is (probably!) not personal data and then we sidestep the whole problem. Or we could just anonymize the dietary question.

What’s the point of this story?

Data protection is an everyday problem. It doesn’t just affect big IT systems. It affects all the small information streams within an organization.

But at the same time, data protection doesn’t require a project to carry out. It just requires you to follow a reasonable set of principles. It means you have to think about whether you have the consent of the person subject, whether you’re upfront about how the data will be used, whether you protect the data and that you consider whether you need personal information at all.

A huge disclaimer: I’m not a legal expert in any sense of the word. I may be grossly wrong in this article and I’d love to hear about it! Please comment!

Posted in English, Non-technical | 2 Comments

How I learned to love GDPR and so can you

If you are working with software development as a developer, manager or tester, then you will be impacted by the General Data Protection Regulation (GDPR) – the new EU laws regarding data privacy. In many ways, the regulation is likely to have as big of an impact as the Y2K problem. But this time it’s because of a good cause! And you cannot ignore it, as the fines for doing so can be crippling. But for most people who find themselves face-to-face with GDPR it’s quite intimidating.

I hope this article can do something about that.

First, let’s say a few words about how to approach the regulation itself and then let’s look at some actions you should consider. I find the text of the regulation to be surprisingly well-written, but I wish I had a reading guide when I started out.

The actual text is officially published on http://ec.europa.eu. The text starts with 173 “recitals”. These are background considerations for the regulation. Even though they are well thought out and well written, they are not very much to the point. They are also often quite heavy to read, even if it’s for good reason (a perfect example is Recital 38 which talks about the data protection concerns of children). After the recitals are the actual 99 articles of the law, which are much easier to read. These are divided into chapters and many of the later sections are about the structure for enforcement, not for the actual regulation as it impacts most organizations.

Instead of reading the PDF, I recommend looking at https://gdpr-info.eu, which has organized the regulation in an easy-to-use structure. If you are responsible for an IT system, you need to understand at a minimum articles 1 through 50 and especially articles 5 through 35. Start by reading these.

Let’s look at some of the ways you may be surprised.

Surprise 1: Consent and test data

In order to collect and use personal data, you need to have permission to do so (article 6). For most people, this either means that you are required by law to use the information (for example medical information in a public health context) or that you have obtained consent from the data subject. This has actually been the case for a while, but some things will be more explicitly required: First, you must make it clear what your user is consenting to and second, you must make it optional (and non-default!) to give consent in cases where it’s not needed to provide a given service.

One very common scenario is for organizations to use production data from their customers for testing purposes. You can forget about that in the future. You could ask your customers for consent to use their data for testing purposes, but you must make this consent optional and non-default. So that means that at best, you need to find good routines to extract only data for consenting customers. Good luck! You could anonymize the data, but you are liable if there is a risk of reidentification.

Instead, I recommend that you invest in other testing strategies. In particular, most testing organizations can improve a lot by creating synthetic data. By investing in synthetic data, you can also improve your ability to stress the system with large and unusual values. Another testing method is partial production, where you gradually let more users onto a new version of the system. Perfecting this will also improve your delivery cycle a lot.

Now you have an excuse to invest in better testing.

Surprise 2: Functions required to support the rights of the data subject – data portability

When you store personal data, you now have to plan for functionality where the subject of this data can exercise their rights regarding the data. Much of this has already been the case, but the existing rights have been strengthened. This is described in articles 12 through 23. Just add them to your product backlog as system functionality or manual processes that must implemented. Basically, your customers have the right to see what data you are storing about them, including who has accessed the data. They should be able to correct errors in the data and to ask for data to be deleted.

A new and very interesting right is the right to data portability (article 20). Your customers have the right to get their data from you and take it to your competitors in a portable format (“structured, commonly used and machine readable”). As I understand it – if your customers can get an exported JSON, XML or CSV-format with everything concerning them, you’re pretty much set. If you wonder: PDF is not good enough.

Data portability is one of the most exciting parts of the GDPR and seems to be motivated by a desire to promote innovation. Just imagine what you can do with it! Imagine an app that can import your purchase history from all major store chains and help you analyze your own buying habits. It’s long been a dream, but the data was locked up. Until now!

Or you can use it to keep your competitors honest! Tell your customers that if they give you consent and upload their data from your competitors, you give the discounts and prizes. You have to be prepared for the case that your customers withdraw their consent again, but you are still allowed to keep aggregated data. And if you’re competitors are laid-back about GDPR – well, you can really put their feet to the fire!

Surprise 3: Keep data safe during transfer and storage – everywhere!

The final important consideration I want to talk about that comes out of GDPR is keeping data safe and under control (article 32 and also article 25, which mandates Privacy by Design). You are required by law to protect personal data in transit and rest at all locations. You are also required to report to the local authorities any breach of data that you detect.

What you need to do now is to map out every place you transfer personal data. What about temporary storage areas? What about backups? What about third parties that receive data? And what about logs?

Most organizations have less access protection of application logs than any other data. And often you log without considering the contents of the logging. I used to practice an approach of logging the full payload of all incoming and outgoing communication messages. That may no longer be a good idea.

The easiest way to protect data is to make sure you never collect it, and failing that, making sure that you don’t store it unnecessarily. You need to trace every piece of personal data through your systems and find out who can access it. If you can collect less, that will make your job easier.

Get started

There are more aspects of the GDPR that I have not discussed. In particular, the role of the Data Protection Officer is critical and has some surprising nuances.

But the goal of this article was to give you a place to start where there’s a good chance that you have something you need to do and perhaps something that you can benefit from as well. Here are three suggestions: 1. Verify that you’re not using production data for testing and develop new testing techniques if you do, 2. Add development tasks to support the rights of the data subject – a good place to start is Data portability, 3. Analyze the flow of personal data through the system, especially looking for less secured storage locations like logs and temporary files.

It’s not long until the law comes into effect and you need to get ready! The three places I’ve pointed out where you need to start touch most of the IT system related aspects of GDPR and can be used as a basis for understanding, implementing and benefiting from our improved rights to our own data as citizens and individuals!

Posted in English, Non-technical, Software Development | 3 Comments

“No – you don’t understand…”

On the futility of understanding

Is true understanding actually possible? I use my fingers to tap out keys on a keyboard and the light from your screen hits our eyeballs, but is it reasonable to think that there is any correspondence between the patterns in my brain and the patterns that were just created in your brain? Or are we just lucky if we have the same thoughts?

I used to think that if I just used the right words and asked the right questions and if only those I spoke with responded with the right words, then I would really understand what I needed to know. In software development projects I thought I would understand “the Requirements” (insert chorus of angels here). Either, the futility of understanding har recently dawned on me, or mind brain recently got out of focus (which is not unlikely: after my second child was born, my sleep deprivation is way up and my level of intellectual stimuli is down).

In short: I just realized I don’t really understand what others are saying to me. But maybe that’s okay. I’ve given up on understanding, but I don’t let it stop me. When my users tell me what they need, I listen, but I probably don’t really understand. I ask some questions and I get some answers, but not really answers to what I had in mind when I asked the question. So I retreat to my computer. Think a little. Sleep on it. Then I make something I can show my users without spending too much time. I see in their faces that they like it. Or don’t like it (which, to be honest, happens more often). I think some more. I create something different. In the end, I think my users are happier and more productive.

Would the process be improved by a Business Analyst on the project? I don’t know. I probably would understand the Business Analyst either. I would have someone to blame when I got it wrong. But would I get fewer things wrong?

Would it be better if someone had sat down and written a “Requirement Specification” (again: choir of angels)? I don’t think so. I usually feel even more lost when I read a spec than when I talk to “confused” users. (Disclaimer: The users are not really confused – they just seem that way from my point of view)

Perhaps we all really are walking with a blindfold in this world and we are just feeling our way around in the dark. The blindfold is not coming off any time soon. Perhaps it’s just as well we learned to live with it.

PS: If you didn’t understand the point of this blog post: That’s my point!

PPS: This seems like a philosophical position that someone must have thought a lot about before. I’d call it epistemological fatalism. I’d love to get tips to prior ideas in the comments.

Posted in English, Non-technical | 2 Comments

Welcome to the Mobile Era

(Looks like I’m back in the conference organization game again! After a few years of lots of travel and then a few years of lots of family responsibilities, this year I co-funded the Mobile Era conference. It looks like it will be a blast!)

If your experience is anything like mine, most of the interesting projects around you are having a larger mobile component this year than last year. I think this trend will continue. It can be a mobile-first website or a custom internal app for a company that wants their workers to be more effective when they are in the field. It can be an app to engage your customers or an intelligent sensor or “thing”.

We now have the technology to move lots of applications that used to be tied to a workstation over to a mobile device and in so doing unshackle people from their desks.

But this leads to a new challenge for developers: If you were an “enterprise developer”, you’re used to large data volumes, complex domain models and integration with various systems in various degrees of disrepair. If you were an “apps developer”, you were used to multiple device configuration, designing for small surfaces, and APIs with various peculiarities. Now the need has come for people who combine those skills.

With this in mind, it dawned to me almost a year ago that there is no good event in Norway that addresses this challenge. I wondered if anyone else was thinking like me, so I send an email to a few people with “if you think this is cool, I’m meeting a couple of people at Espresso House next Monday to see where we want to go. Please forward.” I was pretty amazed by the turnout (I’m the guy hiding in the back):

Mobile Era team

When we compared notes, many of us had almost identical ideas about what we thought a Mobile conference could mean. In the front and center of the picture, you can see Maxim Salnikov who came up with the name that embodied everything we had in mind. Thus the Mobile Era conference was born.

After a long and winding road, Mobile Era is only a month away. We have an amazing program with deeply technical subjects like the Realm Mobile database, Mobile DevOps, the new Awareness API in Android, performance tuning in Swift, ionic 2 features, React Native, Firebase, IoT. If you wanted to catch up on what’s happening all over the Mobile space, now is your chance!

When I look at my own preferences, I see that I more and more often leave the computer behind and use my mobile instead. I do code review on my mobile, I watch tech talks on my mobile (as well as tv), I receive production logs on my mobile, I deploy the next version of my software on my mobile.

In the Mobile Era, I expect my users to demand as much from the software I write.

PS: The early bird closed last week, but if you write a comment on this blog post, I’ll email you a special discount code which is valid for another week or so.

Posted in English, Mobile, Non-technical, Technology | 3 Comments

Hva burde egentlig et norsk IT-prosjekt koste?

Er det noen som sammenligner omfang og kostnad på IT prosjekter i Norge? Jeg tror man kunne få noen interessante innsikter dersom man gjorde dette riktig.

(Jeg må unnskylde at teksten i denne blogposten blir litt vag – jeg ønsker å si så lite som mulig om de aktuelle prosjektene for å unngå å eksponere andre)

Akkurat når jeg var involvert i et tilbudsarbeid for et prosjekt, var jeg samtidig involert i den endelige godkjenningen av et annet prosjekt. Jeg stusset over den store forskjellen i kostnadsramme for disse to prosjektene. Problemstillingen gikk lenge og gnagde og etter en lang tid ble jeg bevisst på at de to prosjektene hadde nesten helt likt forretningsmessig omfang. Hvorfor hadde de så forskjellige kostnadsforventninger?

Begge prosjektene var løsninger som hadde noen hundre saksbehandlere spredd i noen titalls lokalkontorer som behandlet noen titusentalls forretningstransaksjoner i året. I begge tilfellene var det cirka 20 forskjellige typer forretningstransaksjoner og disse hadde cirka 50% like behandligssteg, cirka 25% av behandlingsstegene var sammenlignbare og cirka 25% av behandlingsstegene var unike per type forretningstransaksjonene. Begge prosjektene skulle produsere og arkivere dokumenter og integrere med en håndfull andre systemer i og utenfor virksomheten.

Føringene rundt teknologi, arkitektur og prosjektledelse var nok forskjellige i de to prosjektene. Men omfanget av hva de skulle gjøre virket for meg veldig sammenlignbart.

Og forskjellen i kostnadsrammer? Jeg har ikke tilgang til offisielle budsjettall for de to prosjektene, men vi snakker om en faktor på 5x-10x. Dette er dramatisk.

Er det noen som har gjort en systematisk objektiv innsamling av IT-prosjektene i Norge? Ville ikke dette være et interessant forskningsprosjekt?

Posted in Non-technical, Norsk, Software Development | Leave a comment

Er IT-prosjektenes tid forbi?

Man kan lese fra moderne tanker på IT-utvikling at prosjekter er en avleggs arbeidsform. For de som har erfaring med utviklingsaktiviteter innen offentlig og privat sektor kan dette virke som en rar påstand. De aller fleste ser behovet for å unngå store prosjekter, men er prosjektet som arbeidsform virkelig avleggs?

Det spør naturligvis på hva man mener: I alle de årene jeg har jobbet med IT-utvikling er det en ting som er sikkert. Arbeidet endrer seg til det bedre når man går fra å bygge noe på laben og over til å lansere programvaren for brukere som benytter seg av den til daglig. Før dette tidspunktet er “kvalitet” en subjektiv og spekulativ egenskap, “fremdrift” er et begrep som må kvalifiseres med mange forbehold og formålet til hele initiativet er fortatt en hypotese der alle har sin egen tolkning.

I dag er den ingen gode grunner til å levere programvare gjennom et prosjekt som sitter flere kvartal eller år og bygger noe som så skal være klart til en stor lanseringsdag. I den betydningen er prosjekter en avleggs modell.

Men noen ting har ikke endret seg: Mange organisasjoner vil ha behov for et team som er større i en periode – et prosjektteam. Mange organisasjoner kunne ha verdi av leverandører som kan ta ansvar for at det arbeidet som gjøres er av god kvalitet og har en rimelig kostnad.

Men organisasjonen gjør smart i å koble dette prosjektteamet tett opp mot den mer permanente organisasjonen. Linjeorganisasjonen kjenner behovet og rammevilkårene bedre enn den midlertidige organisasjonen og vil ta over forvaltningen av produktet på sikt.

Og nye produkter vil ikke lanseres dager eller en gang uker etter at de har blitt påbegynt. Ved å levere så ofte som hver uke eller endog flere ganger om dagen kan organisasjoner heve kvaliteten og redusere arbeidet og bekymringen i forbindelsen med nye leveranser. Men det er ikke gjort på en dag. Dersom man skal etablere et nytt prosjekt kan man med fordel drifte dette (for eksempel i en skybasert løsning) allerede etter få dagers utviklingsjobb. Men det vil ta noen måneder før man har nok funksjonalitet til at man ønsker å invitere noen utenfor prosjektet til å bruke løsningen.

Er IT-prosjektenes tid forbi? Jeg håper vi ikke lenger vil se initiativene som bruker titalls eller hundretalls millioner kroner før man lanserer noe for brukere. Men organisasjoner vil fortsatt måtte benytte seg av økt bemanning i satsningsperioder. Og nye produkter bygges ikke på en dag før de kan lanseres.

Posted in Agile Release Patterns, Non-technical, Norsk, Software Development | Leave a comment

The key is empowering the people who do the work

I was humbled and encouraged to learn that I was nominated for Nordic Startup Awards category of Developer Hero for my contributions to the developer community. You can vote for me or one of the other great candidates here.

For the last ten years, I have felt that the main pain points of the software development world could be fixed by empowering and inspiring those who do the work. From my perspective, I have focused on the developers.

If you are a developer working on a project, both you and the people around you will benefit greatly if you learn new things and share what you know about the problem your project is trying to solve, about the technologies you use and about the way you’re working.

Ideas like pair programming to spread the knowledge, simple design to make it possible to understand the whole solution and collaborative product backlog planning to understand the problem can help you do this.

This was the inspiration behind me starting up Oslo Extreme Programming meetup in 2004. We have hosted about 100 meetups over the years.

But even beyond your project, if you can share and learn from others in you community, we will grow even further. I have long been a fan of the lightning talk format. Most of the smart experience is in the heads of those who don’t often give talks, who don’t have a lot of time to prepare a long talk and who perhaps only feel they have one or two things to share.

If you are a human being, you know something that can inspire someone else. All you need is to have the courage to try, the patience to structure your ideas and the discipline to practice your talk.

I am proud to have witnessed some of the first talks given by some of the speakers who inspire me today, such as Christin Gorman, Karianne Berg, Henning Spjelkavik and Filip Van Laernen.

This was the inspiration behind me and others starting the Smidig (Agile in Norwegian) conference in 2007. Since 2011, I have handed over the organizing baton to others and I am happy to see that the conference is still thriving and that our original vision is still a helpful idea behind the conference. Over the years, over 500 talks have been given at the Smidig conference, many by first time speakers.

As I saw the Smidig conference in competent hands, I looked around for other areas to contribute. Fellow Developer Hero nominee Simen Sommerfelt convinced me to join the board on the Norwegian Computing Association. The organization has a 60 year history and the people who are involved with the organization possess a well of knowledge. However, the competition from meetup and other communities threaten to siphon away the vitality of the organization.

If you care about a professional field, you can step up and help others in that field find their voice. If you know the people who are worth listening to inside a field, pulling together an event where they can share their knowledge is surprisingly simple. You can use meetup.com to organize a group or you can get help from an organization like the Norwegian Computing Association.

I have been helping events happen in Norwegian Computing Association and I hope to be doing this even more in the future. Together with a great team of organizers, I helped organize the Software conference the last few years. This year, we received recognition as the Event of the year in the Norwegian Computing Association, an achievement I’m very proud of.

As I have moved from event organizer to inspiring other event organizers, my own Oslo XP meetup has fallen off the list of things I’m able to attend to. If you are looking for a place where you can contribute to the community, I would love for someone to step up as organizer for a while.

I have been privileged to be able to watch what happens when developers care about their project, share their knowledge and take responsibility for their professional community. When I see the experience and the result of people caring, I also realize that this goes beyond just the sphere of software professional.

The Norwegian government is spending billions of kroner each year on software projects. Recently, there has been a lot of attention on many of these projects that have very little to show for their investment. I believe that this waste comes from projects being run without respecting the knowledge that the developer community possesses and the professional talent that is available.

Recently, Geir Amsjø has been able to gather together a loose group of like minded people who have been contributing in the public debate on public sector IT spending. We hope that this work can affect the very way money is being allocated to these huge and important projects.

By caring about your profession in your project, your community and the world at large, you can make a difference. Enormous resources are being consumed to build IT systems around the world. Only when the people building the system care about their craft and are being listened to can this investment truly pay off.

Posted in English, Extreme Programming, Non-technical, Software Development | Leave a comment

Getting excited about your project with a news headline from the future

I have an amazing time machine that lets me think better about projects. This is part 2 in a series of blog posts exploring the use of a time machine.

This is a trick that I learned from my User Experience (UX) friends.

In many projects, the project members have a great feeling about the possibilities of the product they are building, even if they quite know if they will get there or if the road ahead will be bumpy. A great way to focus your mind on the goal is to ask your future self to brag about what success the product was.

This exercise works great in groups: Form groups of 3-4 people (group of diverse people are better). Each group gets 15 minutes to draw the front page of a news paper (or online news paper) that picks up the story of the success of the product you all are building together.

Give each group a thick A3 paper and some colored markers. (Avoid pens – they don’t show up at a distance)

Some things to include:

  • The name (and logo) of the publication
  • A headline for the article
  • A sketch of an article image (including image description)
  • An ingress – a short summary of the news story

When the 15 minutes have expired, each group stands up and presents their article.

The posters make for great decoration of the team area (for a couple of weeks, anyway).

Remember: You will only build something remarkable if you can envision how it will be received.

Posted in English, Non-technical, Software Development | Leave a comment