Ã…pen kildekode: Ikke bare for idealister

This Norwegian languauge article pertains to an article in the Norwegian news magazine “Ny Tid” and my letter to the editor.

(Dette er mitt debattinnlegg som ble publisert i Ny Tid 11. juli. Innlegget er oppfølging til Christian Lundestads veldig gode artikkel om åpen kildekode i ny tid 27. juni.)

Som lead software arkitekt i Bankens [sic] Betalingssentral (BBS), leste jeg Christian Lundestads artikkel om åpen kildekode i Ny Tid 25/2008 med stor interesse og mange samtykkende nikk. Mange bedrifter i Norge har tatt i bruk åpen kildekode, ikke bare for å spare penger, men også for å levere bedre tjenester til sine kunder.

I Bankenes Betalingssentral har åpen kildekode vært benyttet i en årrekke. Begrunnelsen vår er imidlertid ikke primært økonomisk. I stedet viser det seg at programvare utviklet i det åpne ofte er mer robust og enklere og kontrollere enn mye lukket programvare. Og ikke minst: Når uhellet er ute og en feil oppstår kan vi selv finne årsaken til feilen og rette den før det skaper problemer for våre kunder.

Miljøet for åpen kildekode er ikke bare for idealister. En bedrift som benytter åpen kildekode kan med fordel kjøpe support og hjelp til å bruke programvaren bedre, og det skjer mye økonomisk verdiskaping i forbindelse med tjenester knyttet til åpen kildekode.

For bedrifter som benytter åpen kildekode innebærer åpen kildekode først og fremst bedre kontroll, færre feil og bedre tjenester. At lisensbetingelsene også er gunstige er en hyggelig bonus.

About Johannes Brodwall

Johannes is Principal Software Engineer in SopraSteria. In his spare time he likes to coach teams and developers on better coding, collaboration, planning and product understanding.
This entry was posted in Norsk. Bookmark the permalink.

Comments are closed.